แบบทดสอบวิชาพลศึกษา 025 (จำนวน 10 ข้อ)
1. ซอฟบอลเป็นกีฬาปำจำชาติใด
อังกฤษ
อเมริกา
เยอรมัน
บราซิล

2. ซอฟบอลคล้ายกีฬาใด
บาสเกตบอล
ฟุตบอล
เบสเบส
วอลเล่ย์บอล

3. ต้นกำเนิดลูกมาจาก
ลูกคริกเกต
ลูกฟุตบอล
ลูกแฮนด์บอล
นวมอันเก่าๆ

4. ต้นกเนิดไม้ตีซอฟบอลมาจาก
ไม้
ด้ามไมกราดเก่าๆ
อลูมิเนียม
ถูกทุกข้

5. ไม้ซอฟบอลมีความยาวเท่าใด
ไม่เกิน 24 นิ้ว
ไม่เกิน 30 นิ้ว
ไม่เกิน 34 นิ้ว
ไม่เกิน 40 นิ้ว

6. สนามซอฟบอลมีความกว้างเท่าใด
40 x 40 เมตร
50 X 50 เมตร
60 X 60 เมตร
70 X 70 เมตร

7. รัศมีซอฟบอลยาวเท่าใด
100 ฟิต
150 ฟิต
200 ฟิต
250 ฟิต

8. Home base มีลักษณะอย่างไร
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยมพื้นผ้า
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ห้าเหลี่ยม

9. Back stop มีไว้ทำอะไร
กั้นลูกบอล
รับลูกบอล
บ้านหนึ่งหลัง
หามีข้ถูกไม่

10. Base มีความกว้างเท่าเท่าใด
13 X 13 นิ้ว
14 X 14 นิ้ว
15 X 15 นิ้ว
16 X 16 นิ้ว

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง