วิชา ยูโด (รหัส 0231) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ความรู้ทั่วไป
โดย นายปฏิญญา จันทรชิต
คำสั่ง เลือกคำตอบถูกที่สุด ขัอเดียว

1. กีฬายูโด เป็นกีฬาของชาติใด

   1. จีน

   2. ญี่ปุ่น

   3. มาเลเซีย

   4. เกาหลี


2. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ยูโด

   1. การต่อสู้

   2. การป้องกันตัว

   3. ความสุภาพ

   4. ความเข้มแข็ง


3. ใครเป็นผู้ที่คิดคันประยุกต์กีฬายูโด

   1. นายจิโกโรกาโน

   2. นายโคโดนาอิชิ

   3. นายโยชิตะมัสซึ

   4. นายวาคายิโมโต


4. JUDO KI คือข้อใด

   1. เบาะยูโด

   2. ชุดยูโด

   3. เข็มขัดยูโด

   4. โรงฝึกยูโด


5. ข้อใดเป็นสำนักยูโดสำนักแรกในญี่ปุ่น

   1. โบดูกัน

   2. เรนบูกัน

   3. ยูโดกัน

   4. โคโกัน


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546