วิชาภาษาไทย(รหัส ท 3212)ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 2
เรื่อง การสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา
โดย นางส่งศรี อามาตย์
โรงเรียนกันทรารมณ์

1. ข้อใดเป็นคำมูลยางค์เดียวทุกคำ

   1. ไก่ แก่ แม่ ปลาช่อน

   2. โชค ช่วย ฉัน แล้ว

   3. เขา ทิ้ง กระดาษ เปล่า

   4. สมุด ของ ใคร หาย


2. ข้อใดมีคำมูล ๔ พยางค์

   1. เขาไม่เคยกระตือรือร้นอะไรเลย

   2. แดงไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครเลย

   3. คนทำผิดมักมีอาการหวาดผวา

   4. เด็กทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกัน


3. ข้อใดไม่ใช่คำมูลทั้ง ๒ คำ

   1. พิจารณา ใคร่ครวญ

   2. คะยั้นคะยอ สะระแหน่

   3. พินอบพิเทา อลหม่าน

   4. ทะเยอทะยาน พัลวัน


4. ข้อใดเป็นคำมูล ๑ คำ คำประสม ๑ คำ

   1. กระจาด จิ้งหรีด

   2. สถานี โบราณ

   3. สะดุ้ง รถไฟฟ้า

   4. บ้านเรือน แม่คุณ


5. ข้อใดไม่ใช่คำประสมทุกคำ

   1. น้ำใจ นักเขียน

   2. ดาวเทียม นำอัดลม

   3. ตู้อบ โรงเรียน

   4. หางเสือ มะละกอ


6. ข้อใดมีคำประสมที่ประกอบด้วยคำนามและคำกริยา

   1.คนสวย ใจดำ

   2. นำตก นมสด

   3. เข็มกลัด ข้าวต้ม

   4. พัดลม กันชน


7. ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทุกคำ

   1.เล็กน้อย โวยวาย

   2. โลเล กล้าหาญ

   3. กักขัง อ้อยอิ่ง

   4.หน่วงเหนี่ยว บุกรุก


8. ข้อใดมีคำประสม ๑ คำ คำซ้อน ๑ คำ

   1. มาลินี เรียบร้อย

   2. ผู้ปกครอง เป็นห่วง

   3. แม่ทัพ เข้มแข็ง

   4. ยิ้มแย้ม แจ่มใส


9. ข้อใดเป็นคำซ้ำที่แสดงจำนวนมากขึ้น

   1.ของกล้วยๆใครๆก็ทำได้

   2. เขาต้องดูแลน้องๆของเขา

   3. ทำอะไรต้องตั้งใจทำจริงๆ

   4. ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆกับอู่ซ่อมรถ


10. ข้อใดมีทั้งคำมูล คำประสม และคำซ้อน

   1.กะหล่ำ เตารีด รีดไถ

   2. นางแบบ ตู้เย็น นักร้อง

   3. กระถาง กะละมัง กาละแม

   4. ดูแล ว่ากล่าว ตักเตือน


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546