เมนูหลัก

· หน้าแรก
· Oxford English Testing
· ECHO English
· ENG 24
· DLIT Classroom
· ใบความรู้/แบบทดสอบ
· การศึกษาและวิชาการ
· กิจกรรมในโรงเรียน
· ความภาคภูมิใจ
· กรอกข้อมูล ก.พ.๗
· ประกาศเจตจำนงสุจริต
· เลือกวิชาเลือก 1/61
· กิจกรรมลดเวลาเรียน 1/61
· ตารางเรียน ตารางสอน 1/61
· งานวัดผลครู
· งานประกันคุณภาพ
· แบบคำร้องวิชาการ
· รวมเอกสาร/พิมพ์เกียรติบัตร
· ระบบสมาชิก

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 7
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสนั่น   ศิริกุล

นายวีระชัย  พละศักดิ์

นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม

นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน

นางสมใจ   คำศรี

นางอรพิน   วงศ์ปัดสา

นางสาววิไล  อุกาพรหม

นางสุดใจ  วงศ์คูณ

นายพัฒนา  พานจำนงค์

นางจรรยา  เลิศล้ำ

นางดารุณี    อัมภรัตน์

นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ

นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์

นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง

ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิช  โกศลศิรศักดิ์

นายชัยชนะ  โสภา

นายวุฒิพงษ์  พิมพร

นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ

นายดุริยางค์  ก้อนคำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรพรรณกรณ์  ก้อนคำ

นางกนกวรรณ  ก้อนคำ

นางพัชรสุดา  อ่างมณีครูใหม่โปรดแจ้งชื่อและส่งรูปขนาด 2 นิ้วเพื่อปรับปรุงข้อมูล ที่ครูไตรรัตน์ (ห้องคอมพิวเตอร์)โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1280 x 720 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com