เมนูหลัก

· หน้าแรก
· Oxford English Testing
· ECHO English
· ENG 24
· DLIT Classroom
· ใบความรู้/แบบทดสอบ
· การศึกษาและวิชาการ
· กิจกรรมในโรงเรียน
· ความภาคภูมิใจ
· กรอกข้อมูล ก.พ.๗
· ประกาศเจตจำนงสุจริต
· เลือกวิชาเลือก 1/61
· กิจกรรมลดเวลาเรียน 1/61
· ตารางเรียน ตารางสอน 1/61
· งานวัดผลครู
· งานประกันคุณภาพ
· แบบคำร้องวิชาการ
· รวมเอกสาร/พิมพ์เกียรติบัตร
· ระบบสมาชิก

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 6
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

วิทยาศาสตร์

นายนุชิต  ศุภพินิจ

นายศักดนัย   สืบเสน

นายอาวิรุทธ์  สีดา

นางสมรักษ์   เพชรผา

นางสาวรัตนธร  ชุปวา

นางธนาภา  คำผุย

นางสุพัตรา  ดาวหน

นายสุรพัศ  สาธุพันธ์

นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์

นางจตุพร    พรเกียรติคุณ

นางนฤมล  สินธุรัตน์

นางสาวชิดชนก  พวงคต

นายเฉลิม  บัวสิงห์

นางจงกล   บัวสิงห์

นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท

นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล

นางสาวบังออน  จุลพล

นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน

นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ

นางปวีณา  สุรำไพ

นางสาววรรณสา  แก้วพวง

นางสาวธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์

นางสาวไอยเรศ  โดดชัย

นางนิออนด์  รอบคอบ

นางสาวสุธาทิพย์  บุญส่ง

นายชยพล  คำสิงห์

นางสาววิรยา  แก่นคำครูใหม่โปรดแจ้งชื่อและส่งรูปขนาด 2 นิ้วเพื่อปรับปรุงข้อมูล ที่ครูไตรรัตน์ (ห้องคอมพิวเตอร์)โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1280 x 720 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com