เมนูหลัก

· หน้าแรก
· Oxford English Testing
· ECHO English
· ENG 24
· DLIT Classroom
· ใบความรู้/แบบทดสอบ
· การศึกษาและวิชาการ
· กิจกรรมในโรงเรียน
· ความภาคภูมิใจ
· กรอกข้อมูล ก.พ.๗
· ประกาศเจตจำนงสุจริต
· เลือกวิชาเลือก 1/61
· กิจกรรมลดเวลาเรียน 1/61
· ตารางเรียน ตารางสอน 1/61
· งานวัดผลครู
· งานประกันคุณภาพ
· แบบคำร้องวิชาการ
· รวมเอกสาร/พิมพ์เกียรติบัตร
· ระบบสมาชิก

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 7
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกันทรารมณ์
ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง พ.ศ.
1
นายสิงคำ   สมหอม
ครูใหญ่
2499 - 2510
2
นายชูเกียรติ   ลิขสิทธิ์
อาจารย์ใหญ่
2510 - 2520
3
นายณรงค์   ไชยกาล
ผู้อำนวยการ
2520 - 2521
4
นายกฤษณะ   ไก่แก้ว
ผู้อำนวยการ
2521 - 2523
5
นายเกษม   คำทวี
ผู้อำนวยการ
2523 - 2524
6
นายวิรัตน์   ศิริบูรณ์
ผู้อำนวยการ
2524 - 2527
7
นายชาญณรงค์   อินทรีย์
ผู้อำนวยการ
2527 - 2529
8
นายเพ็ง   แสนโสม
ผู้อำนวยการ
2529 - 2535
9
นายวิชัย   ศิริบูรณ์
ผู้อำนวยการ
2535 - 2541
10
นายพิชัย   พิทยาธรพิทักษ์
ผู้อำนวยการ
2541 - 2542
11
นายเพ็ง   แสนโสม
ผู้อำนวยการ
2542 - 2545
12
นายฤทธา   นันทพันธ์
ผู้อำนวยการ
2545 - 2555
13
นายเดชชัย   ดวงแสง
ผู้อำนวยการ
2555 - 2560
14
นายเยี่ยม   ธรรมบุตร
ผู้อำนวยการ
2561 - ปัจจุบัน


โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1280 x 720 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com