วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (รหัส พ46 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง เฉียบคมส่งถวายพาน จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ธรรมศาสตร์ วงศ์คูณ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. การหยุดลูกบอล หมายถึงการปฏิบัติอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. นักเรียนมีวิธีการหยุดลูกบอลด้วยหลังเท้าอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. การหยุดลูกบอลที่กลิ้งมากับพื้นหรือลอยมาในอากาศด้วยข้างเท้าด้านในมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. การเตะลูกโค้งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเตะแบบใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. นักเรียนมีวิธีการเตะลูกให้โด่งอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)