วิชา สุขศึกษา (รหัส พ 41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ระบบกระดูก จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. รินรดา ใสกระจ่าง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือก กาเครื่องหมาย / หรือ x

 1. กระดูกมีหน้าที่ป้องกันการกระทบกระเทือนที่อาจเกิดภายในร่างกาย
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. กระดูกมนุษย์ เมื่อเป็นผู้ใหญ่จะมีทั้งหมด ๒0๘ ชิ้น
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. กระดูกหลายๆชิ้นมาต่อกันทำให้เป็นข้อต่อ และช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. ภายในช่องโพรงกระดูกจะมีส่วนที่เรียกว่า ไขกระดูก
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. ส่วนที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดง คือ ไขกระดูก
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. กระดูกในร่างกายคือที่สะสมแคลเซียม
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. กระดูกจะแข็งแรงได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายและการได้รับสารอาหาร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. ถ้าปริมาณแคลเซียมในเลือดในร่างกายเราลดลงทำให้เกิดอาการชักได้
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. การออกกำลังกายกลางแจ้ง ในวัยเด็กไม่ควรทำเพราะจะทำให้เป็นลมได้
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. ผู้ใหญ่ที่กระดูกพรุน แสดงว่ามีแคลเซียมในร่างกายน้อย
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)