ใบความรู้
                                                    เรื่องอารมณ์และความเครียด
 
        ความเครียดสามารถเกิดได้ทุกแห่งทุกเวลาอาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอกเช่น การย้ายบ้าน การเปลี่ยนงาน ความเจ็บ   ป่วย การหย่าร้าง ภาวะว่างงานความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัว หรืออาจจะเกิดจากภายในผู้ป่วยเอง เช่นความต้องการ    เรียนดี ความต้องการเป็นหนึ่งหรือ
ความเจ็บป่วย ความเครียดเป็นระบบเตือนภัยของร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีมันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่น ความตื่นเต้น ความท้าทายและความสนุก สรุปแล้วความเครียดคือสิ่งที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมี่ทั้งผลดีและผลเสีย
ชนิดของความเครียด
        1.        Acute stress คือความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีและร่างกายก็ตอบสนองต่อความเครียดนั้นทันทีเหมือนกันโดยมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียด เมื่อความเครียดหายไปร่างกายก็จะกลับสู่ปกติเหมือนเดิมฮอร์โมนก็จะกลับสู่ปกติ ตัวอย่างความเครียด
เช่น   เสียง  อากาศเย็นหรือร้อน  ชุมชนที่คนมากๆ ความกลัว  ตกใจ หิวข้าวอันตราย
        2.Chronic stress หรือความเครียดเรื้อรังเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวันและร่างกายไม่สามารถตอบสนองหรือแสดงออกต่อความเครียดนั้น ซึ่งเมื่อนานวันเข้าความเครียดนั้นก็จะสะสมเป็นความเครียดเรื้อรัง ตัวอย่างความเครียดเรื้อรัง
เช่น ความเครียดที่ทำงาน  ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ความเครียดของแม่บ้าน ความเหงา
ผลเสียต่อสุขภาพ 
โรคทางเดินอาหารโรคปวดศีรษะไมเกรนโรคปวดหลัง โรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ติดสุราโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด ภูมิคุ้มกันต่ำลง เป็นหวัดง่าย อุบัติเหตุขณะทำงาน การฆ่าตัวตายและมะเร็ง
หากท่านมีอาการเครียดมากและแสดงออกทางร่างกายดังนี้
เช่นอ่อนแรงไม่อยากจะทำอะไร  มีอาการปวดตามตัว ปวดศีรษะ  วิตกกังวล  มีปัญหาเรื่องการ นอน  ไม่มีความสุขกับชีวิต  เป็นโรคซึมเศร้า
                        เมื่อใดต้องปรึกษาแพทย์
        เมื่อคุณรู้สึกเหมือนคนหลงทางหาทางแก้ไขไม่เจอ
        เมื่อคุณกังวลมากเกินกว่าเหตุ และไม่สามารถควบคุม
       เมื่ออาการของความเครียดมีผลต่อคุณภาพชีวิตเช่น การนอน การรับประทานอาหาร งานที่ทำ 
        ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้าง