กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา ( รหัส พ 31101 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สุขภาพครอบครัว จำนวน 10 ข้อ
โดย อาจารย์เกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดไม่เป็นพัฒนาการทางด้นร่างกายของวัยรุ่น
   เสียงแหลม
   สะโพกแคบ
   เอวคอด
   เต้านมขยาย

 2. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญข้อใดที่บ่งบอกว่าเพศชายเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว
   มีหนวดเครา
   มีกำลังเข้มแข็ง
   มีนำอสุจิเคลื่อนไหลออกมาได้
   มีมัดกล้ามเนื้อมากขึ้น

 3. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
   แขนขายาว
   เสียงแตกห้าว
   มีสิวขึ้นที่ใบหน้า
   ไม่มีความรู้สึกทางเพศ

 4. การคบเพื่อนต่างเพศของเด็กวัยรุ่นควรปฏิบัติตัวอย่างไร
   แสดงตนเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
   แสดงตนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและไม่ถือตัว
   ให้ความสนใจและคอยเอาใจเพศตรงข้ามอยู่เสมอ
   วางตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขณบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

 5. ข้อใดเป็นลักษณะที่ถูกต้องของวัยรุ่นในการครบเพื่อนฝูง
   ฝ่ายชายมักเอาเปรียบฝ่ายหญิง
   ฝ่ายหญิงมักเอาเปรียบฝ่ายชาย
   ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกัน
   ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 6. ข้อใดเป็นหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่สุด
   จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา
   จงให้สิ่งของที่เขาต้องการ
   จงไว้หน้าคนอื่น
   จงทำตนให้เป็นที่นับถือ

 7. ข้อใดเป็นอุปสรรค์สำคัญที่สุดในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
   ความรู้
   ความดี
   ความเห็นแก่ตัว
   ความมั่นใจในตัวเอง

 8. ข้อใดเป็นความหมายของการฝันเปียก
   น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเองตอนใดก็ได้
   น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะนอนหลับ
   น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาขณะอาบน้ำ
   น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะที่มีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

 9. การมีประจำเดือนในเพศหญิงมีสาเหตุมาจากอะไร
   รังใข่ขับเลือดเสียออกมา
   ไข่ไม่ได้รับการผสมจากตัวอสุจิ
   มดลูกสลายตัวออกมาเป็นเลือดเสีย
   เซลล์ไม่ได้รับการผสมกับตัวอสุจิ

 10. สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยทางเพศที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
   ไม่เที่ยวสำส่อนทางเพศ
   ล้างทำความสะอาดอยู่เสมอ
   ไม่สวมกางเกงในที่รัดแน่นเกินไป
   ไม่ตอบสนองทางเพศบ่อยครั้งจนเกินไป