วิชาฟุตบอล (รหัส 4523) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การหยุดลูกในท่าต่างๆ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ธรรมศาสตร์ วงศ์คูณ โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ในการเล่นกีฬาฟุตบอลส่วนมากใช้การหยุดลูกในลักษณะใด
   หยุดลูกด้วยศีรษะ
   หยุดลูกด้วยหลังเท้า
   หยุดลูกด้วยฝ่าเท้า
   หยุดลูกด้วยข้างเท้าด้านใน

ข้อที่ 2)
การหยุดลูกด้วยฝ่าเท้าปลายเท้าที่จะหยุดลูกควรอยู่ในลักษณะใด
   ปลายเท้าตั้งขึ้นเล็กน้อย
   ปลายเท้างุ้มลง
   ปลายเท้าเอียงไปทางซ้าย
   ปลายเท้าเอียงไปทางขวา

ข้อที่ 3)
การหยุดลูกด้วยข้างเท้าด้านในถ้าหยุดลูกด้วยเท้าขวาจะอยู่ลักษณะใด
   หันไปทางซื้าย
   หันไปทางขวา
   ชี้ไปข้างหน้า
   หงายขึ้น

ข้อที่ 4)
การเตะลูกโด่งโดยปกติแล้วจะใช้จังหวะใด
   ส่งระยะใกล้ๆ
   ข้างเท้าด้านใน
   หลังเท้า
   ข้างเท้าด้านนอก

ข้อที่ 5)
การโหม่งลูกฟุตบอลตามปกติใช้ส่วนใดของร่างกายโหม่ง
   กลางศีรษะ
   ท้ายทอย
   หน้าผากตอนบนที่ติดกับศีระษะ
   แล้วแต่โอกาส