วิชาฟุตบอล (รหัส 4523) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับฟุตบอล. จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ธรรมศาสตร์ วงศ์คูณ โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเล่นกีฬาฟุตบอลใช้อวัยวะส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
   มือ,แขน,เข่า
   ศีรษะ,ตา,แขน,เข่า
   ศีรษะ,เข่า,เท้า
   ศีรษะ,เข่า,ลำตัว

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการเล่นกีฬาฟุตบอล
   ใช้เท้าเลี้ยง
   ใช้ศีรษะโหม่ง
   ใช้เข่าเดาะ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
เกมต่อไปนี้เกมใดที่นำไปสู่ทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ดีทีที่สุด
   ลิงชิงบอล
   เกมขี่ม้าส่งเมือง
   ปาบอลข้ามแดน
   บอลพิษ

ข้อที่ 4)
การเตะฟุตบอลส่วนมากเราใช้เท้าส่วนใดมากที่สุด
   ส้นเท้า
   ข้างเท้าด้านใน
   หลังเท้า
   ข้างเท้าด้านนอก

ข้อที่ 5)
ลูกที่มีความรุนแรงมากทีสุดในการเตะคือลูกใด
   ลูกพร้อม
   ลูกหลังเท้า
   ลูกแป
   ลูกปลายเท้า