วิชาฟุตบอล (รหัส 4523) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเลี้ยงลูกแบบต่างๆ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ธรรมศาสตร์ วงศ์คูณ โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือรูปร่างของผู้รักษาประตูที่เหมาะสม
   เตี้ย ลำ
   สูง ผอม
   สูง ลำ
   เตี้ย ผอม

ข้อที่ 2)
การยิงประตูขณะที่ฝ่ายรับตั้งกำแพงควรใช้ทักษะใดในการยิงประตู
   หลังเท้า
   ข้างเท้าด้านใน
   ข้างเท้าด้านนอก
   ข้อ ข และ ค. ถูก

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่หลักในการยิงประตูที่ดี
   ยิงประตูขณะที่เราเสียหลัก
   ยิงด้วยความเร็วและแรง
   ยิงประตูมุมกว้าง
   ถ้าผู้รักษาประตูหลบก่อน

ข้อที่ 4)
การฝึกทักษะการเลี้ยงซิกแซกมีประโยชน์อย่างไร
   เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
   ฝึกเพื่อหลบหลีกคู่ต่อสู้
   เพื่อให้ประสาททุกส่วนสัมพันธ์กัน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
การฝึกการเลี้ยงลูกฟุตบอลควรจะฝึกท่าใดก่อน
   ข้างเท้าด้านนอก
   เลี้ยงด้วยหลังเท้า
   เลี้ยงด้วยข้างเท้าด้านใน
   แล้วแต่จะฝึก