ลูกตุ้มสปริง

โปรแกรมนี้แสดงการแปรเปลี่ยนของระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง แรงและพลังงานในการแกว่งของลูกตุ้มสปริง โดยไม่คิดความเสียดทาน

ปุ่ม "Reset" จะนำวัตถุกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
ปุ่ม "Start" จะเริ่มต้นการแสดง
ปุ่ม "Pause/Resume" จะหยุดการแสดงชั่วคราวหรือแสดงต่อ
ถ้าเลือกเงื่อนไข "Slow motion" การเคลื่อนที่จะช้าลง 10 เท่า

ค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในขอบเขตที่กำหนดคือ ค่าคงตัวของสปริง(Spring constant) มวล (Mass) ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง(Gravitational acceleration)และแอมปลิจูดของการแกว่ง (Amplitude)

เลือกปริมาณที่สนใจจะให้แสดงจากปุ่ม 5 ปุ่มที่กำหนดคือ ระยะยืด (Elongation) ความเร็ว (Velocity) ความเร่ง (Acceleration) แรง (Force) หรือพลังงาน (Energy)


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/springpendulum.htm
© Walter Fendt, May 24, 1998
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน