ระบบรอก

ใช้เมาส์เลื่อนน้ำหนักที่ห้อยแขวนจากรอกให้สูงขึ้นหรือต่ำลง ถ้ากดปุ่มเมาส์จะเห็นตาชั่งสปริงปรากฏขึ้นมาเพื่อแสดงค่าความตึงในเส้นเชือก น้ำหนักที่ห้อยแขวนและจำนวนรอกสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยใส่ลงในกรอบที่กำหนด น้ำหนักที่เกินขีดจำกัดของตาชั่งสปริง (10 N) จะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/pulleysystem.htm
© Walter Fendt, March 24, 1998
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน

Thanks to professor Taha Mzoughi (Mississippi State University) for the translation!