การแกว่งของลูกตุ้ม

โปรแกรมนี้แสดงการแปรเปลี่ยนของระยะทาง ความเร็วความเร่งตามแนวสัมผัส แรงและพลังงานในการแกว่งของลูกตุ้ม โดยไม่คิดความเสียดทาน

ปุ่ม "Reset" จะนำวัตถุกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
ปุ่ม "Start" จะเริ่มต้นการแสดง
ปุ่ม "Pause/Resume" จะหยุดการแสดงชั่วคราวหรือแสดงต่อ
ถ้าเลือกเงื่อนไข "Slow motion"การเคลื่อนที่จะช้าลง 10 เท่า

ค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในขอบเขตที่กำหนดคือ ความยาวของเส้นเชือก(Length) ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง(Gravitational acceleration) มวล (Mass) และแอมปลิจูดของการแกว่ง (Amplitude)

เลือกปริมาณที่สนใจจะให้แสดงจากปุ่ม 5 ปุ่มที่กำหนดคือ ระยะทาง (Elongation) ความเร็ว (Velocity) ความเร่ง (Acceleration) แรง (Force) หรือพลังงาน (Energy)

ในการคำนวณไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงคาบการแกว่งเนื่องจากแอมปลิจูด


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/pendulum.htm
© Walter Fendt, May 21, 1998
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน

Thanks to Mr. Marc Burgess for his valuable suggestions!