สนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก

การตรวจสอบสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กทำได้โดยใช้เข็มทิศ ขั้วแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กและเข็มทิศกำหนดด้วยสีดังนี้ :

ขั้วเหนือ แดง
ขั้วใต้ เขียว

ถ้าเลื่อนเข็มทิศโดยใช้เมาส์ลาก จะเห็นเส้นแรงสนามแม่เหล็กที่ผ่านศูนย์กลางของเข็มทิศที่ตำแหน่งใหม่วาดเป็นสีน้ำเงิน หัวลูกศรสีน้ำเงินแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นทิศที่กำหนดให้เป็นขั้วเหนือของเข็มทิศ ถ้ากลับแท่งแม่เหล็กโดยกดปุ่ม "Turn magnet" สีแดง ทิศของเส้นแรงสนามแม่เหล็กจะกลับเป็นตรงกันข้าม ปุ่ม "Clear field lines" สีฟ้า ใช้สำหรับลบเส้นแรงทั้งหมด


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/mfbar.htm
© Walter Fendt, April 20, 2001
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน