ตัวอย่างของผลดอปเลอร์

รถพยาบาลฉุกเฉินที่เปิดไซเรนวิ่งผ่านผู้สังเกตที่ยืนอยู่บนถนน

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ไม่ค่อยสมจริงนักเพราะต้องการให้เห็นผลดอปเลอร์อย่างชัดเจน จึงต้องปรับความเร็วของเสียงให้ต่ำกว่าที่เป็นจริง


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/dopplereff.htm
© Walter Fendt, February 25, 1998
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน