ลูกตุ้มคู่

โปรแกรมแสดงลูกตุ้มคู่ที่ผูกติดกันด้วยสปริงที่มีค่าคงตัวน้อยๆ (weak coupling) พลังงานในการแกว่งจะถ่ายเทระหว่างลูกตุ้มทั้งคู่

ปุ่ม "Reset" จะนำวัตถุกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
ปุ่ม "Start" จะเริ่มต้นการแสดง
ปุ่ม "Pause/Resume" จะหยุดการแสดงชั่วคราวหรือแสดงต่อ
ถ้าเลือกเงื่อนไข "Slow motion"การเคลื่อนที่จะช้าลง 5 เท่า

ตำแหน่งเริ่มต้นของลูกตุ้มทั้งคู่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใส่ค่าที่ต้องการเปลี่ยนลงในกรอบข้อความที่กำหนด เครื่องหมายบวก(ลบ)ของระยะทางเชิงมุมแสดงตำแหน่งทางด้านขวา(ซ้าย)

การเคลื่อนที่เป็นจังหวะจะเกิดในกรณีต่อไปนี้ :

ถ้าใส่ 0°ลงในกรอบข้อความสำหรับตำแหน่งเริ่มต้น พลังงานทั้งหมดของการแกว่งจะถูกถ่ายเทให้กับลูกตุ้มแต่ละลูกสลับกัน ลูกตุ้มที่เริ่มต้นจากตรงกลางจะแกว่งโดยมีแอมปลิจูดเพิ่มขึ้น ขณะที่แอมปลิจูดของอีกลูกหนึ่งมีค่าลดลง จนกระทั่งถึงขณะหนึ่งที่ลูกตุ้มแกว่งด้วยแอมปลิจูดสูงสุด ขณะที่อีกลูกหนึ่งหยุดอยู่ตรงกลาง หลังจากนั้นกระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกแต่กลับลำดับกันไปเรื่อยๆ


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/cpendula.htm
© Walter Fendt, July 5, 1998
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน