รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนกันทรารมณ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2560 (22/08/2560)
K.R. Got Talent (22/08/2560)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 (11/08/2560)
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (28-29/07/2560)
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (26-27/07/2560)
MATH & CAMP 2017 (22-23/07/2560)
การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education (15-16/07/2560)
รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนกันทรารมณ์ ทั้งหมด (คลิกที่นี่)