รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนกันทรารมณ์
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25 (9-11/06/2560)
รางวัลชนะเลิศโครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559 (18-20/03/2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) (14/03/2560)
English Program Educational and Integrated Tour ภาพชุดที่ 1 (8-10/03/2560)
English Program Educational and Integrated Tour ภาพชุดที่ 2 (8-10/03/2560)
English Program Educational and Integrated Tour ภาพชุดที่ 3 (8-10/03/2560)
ทัศนศึกษา ม.6/4 ปีการศึกษา 2559 (05/03/2560)
Good bye senior 2017 นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 (03/03/2560)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (25/02/2560)
K.R. Open House 2017 (22/02/2560)
รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนกันทรารมณ์ ทั้งหมด (คลิกที่นี่)