รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนกันทรารมณ์
การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education (15-16/07/2560)
อบรมแกนนำเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา YC (7-8/07/2560)
อบรมการใช้โปรแกรม GSP นักเรียนระดับชั้น ม.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (7-8/07/2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7 (7-15/07/2560)
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนกัรทรารมณ์ (05/07/2560)
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนกันทรารมณ์ (05/07/2560)
กิจกรรมแปรงฟันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จย่า (04/07/2560)
โครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อและประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายแม่ (04/07/2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัย (29/06/2560)
วันภาษาไทยแห่งชาติ (29/06/2560)
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันมวยสากลยุวชน (7-11/06/2560)
รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนกันทรารมณ์ ทั้งหมด (คลิกที่นี่)