Kanthararom School [ Home ]

พี่พบน้อง 2559 (26/12/2559)
              งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดทำโครงการพี่พบน้อง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

Page 1 [ Page 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพโดยครูไตรรัตน์