Kanthararom School [ Home ]

ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 (21-23/05/2554)
งานแนะแนวร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 ดำเนินกิจกรรมค่ายพี่สอนน้อง สัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนชั้น ม.6 ร่วมค่าย 140 คน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนกันทรารมณ์

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดย ศิษย์เก่ากันทรารมณ์และงานแนะแนว