Kanthararom School [ Home ]

โครงการพี่พบน้อง 53 (15/10/2553)
งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการพี่พบน้องประจำปีการศึกษา 2553 รุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความรู้ และแนะแนวทางในการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดย งานแนะแนว