Kanthararom School [ Home ]

สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน (14/06/2551)
สัปดาห์ กระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ และคณะ ออกเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2551

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย