รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 40
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

ตารางสอบปลายภาค 1/2558
Bookmark 51

งานประกันคุณภาพโรงเรียนกันทรารมณ์
เอกสารโรงเรียนกันทรารมณ์
Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
   
ประกาศผลความเป็นเลิศทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2558
ระดับ ม.1 (PDF) ระดับ ม.2 (PDF) ระดับ ม.3 (PDF) ระดับ ม.4 (PDF) ระดับ ม.5 (PDF) ระดับ ม.6 (PDF)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์


               พิธีมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2558
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีมุฑิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี
2558 จำนวน 7 ท่าน คือ คุณครูจุฬาภรณ์ พรหมบุตร, คุณครูคำนวณ คำวงศ์,
คุณครูสุวพิชญ์ คำเพราะ, คุณครูนิตยา ทองคำ, คุณครูเกรียงศักดิ์ ทองศรี,
คุณครูเพชรรัตน์ วงศ์ชา และคุณครูศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์ ในวันศุกร์ที่ 25
กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00-10.20 น. ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง
และ K.R.STAR ประธานในพิธี ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

               นิเทศการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม
นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

               กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา
12.00-15.40 น. ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็น
ประธานในพิธีเปิด มีการจัดการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน
แต่ละระดับชั้น การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์

               กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพุทธที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธานในพิธีและมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี 2558

               กิจกรรมวันเข้าพรรษา
        เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ชุมชนคุ้มวัดต่างๆ และโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลกันทรารมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีไทย ให้บุคลากรและนักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นชาวพุทธ
ที่ดี สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
เพื่อนำต้นเทียนถวายที่วัดในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 - 14.00 น.

               พิธีเปิดกีฬานักเรียน สพม.28 ครั้งที่ 5
        โรงเรียนกันทรารมณ์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-9
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

               วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
        กองลูกเสือโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างเวลา 08.30-09.25 น.
ประธานในพิธีนายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

               กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา
2558 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่
กวีเอกของโลก และฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมแต่งกาย
เลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย ณ เวที K.R. STAR และการแสดงละคร
บนเวที ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่าง เวลา 13.00-15.40น.

School Link


โรงเรียนในโครงการคู่พัฒนา

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

นรกอยู่ในใจ เกิดได้แม้สวรรค์มาหา
สุภาษิตจีน

ข่าวสารในโรงเรียน

· โครงการพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23
· พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
· มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"
· อบรม Google Docs
· ประเมินผลการจัดการศึกษา (สพม.28)
· วันแห่งความภูมิใจ 2557
· K.R. Open House 2015
· กิจกรรมทำบุญตักบาตร
· พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
· กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
· กีฬาวันครู 2558
· กิจกรรมวันคริสต์มาส 57
· พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 2557
· วันพ่อแห่งชาติ 2557
· อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 40052096
วันนี้ : 1231
เมื่อวาน : 3218

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com