รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 30
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

               พิธีเปิดกีฬา สพม.28 ครั้งที่ 6
        โรงเรียนกันทรารมณ์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

               วันสุนทรภู่ 2559
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา
2559 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่
กวีเอกของโลก และฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมแต่งกาย
เลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย ณ เวที K.R. STAR และการแสดงละคร
บนเวที ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่าง เวลา 13.00-15.40น.

               รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
        ฝ่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ งานต่อต้านยาเสพติด ได้จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลกันทรารมย์
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยจัดให้นักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และงดสูบบุหรี่ ในเขตเทศบาลกันทรารมย์

               การอบรมโปรแกรม GSP
        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม
GSP ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียน ม.1 โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างวันที่ 27-28
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 3

               พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
        กิจกรรมยุวกาชาด จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธี นายภาคภูมิ ทวีชัย ร้องผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์

               เยาวชนรักษ์พลังงานและยุวชนประกันภัย
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการเยาวชนรักษ์พลังงาน และโครงการยุวชน
ประกันภัย ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากศูนย์
บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

               รับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 13.30-15.50 น.
ประธานคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม นายภัทธศาสน์ มาสกุล
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

               พิธีไหว้ครู
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู และ
การแสดงตนเป็นศิษย์ของครู ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ระหว่างเวลา 08.30 - 15.40 น. โดยแยกเป็นระดับชั้น และให้นักเรียน
ทุกคนได้นำพวงมาลัย และดอกไม้ไหว้ครูที่ปรึกษา

               ค่ายสานฝันครั้งที่ 24
        ศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์
จัดค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 ภายในค่ายมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ การทำโจทย์ข้อสอบ
และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่ากับรุ่นน้อง

FB:ประชาสัมพันธ์

FB/DLIT/Eng

Face Book ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์ Face Book สมาคมศิษย์เก่ากันทรารมณ์ Face Book ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ DLIT Echo English - Basic Englisth mail @ kr.ac.th mail @ kr.ac.th

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

ธรรมชาติแห่งจิต คือเวลาที่อมตะ
สุภาษิตจีน

ข่าวสารในโรงเรียน

· โครงการอบรมคุณธรรม
· อบรมครูด้านคุณธรรมจริยธรรม
· Open House 2016
· ร่วมแสดงความยินดีนักเรียน ม.6
· รับการประเมิน สพม.28
· พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
· โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
· พิธีเปิดกีฬาวันครู 59
· ทำบุญตักบาตรปีการศึกษา 2558
· กิจกรรมพี่พบน้อง
· กิจกรรมวัน Christmas 2015
· ร่วมแสดงความยินดี
· วันพ่อแห่งชาติ
· ค่ายคุณธรรม ม.2
· กิจกรรมวันลอยกระทง

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 41048265
วันนี้ : 1050
เมื่อวาน : 3570

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com