รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 42
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่


งานประกันคุณภาพโรงเรียนกันทรารมณ์
เอกสารโรงเรียนกันทรารมณ์

คะแนนสอบกลางภาค 1/2559
ม.1 (PDF) ม.2 (PDF) ม.3 (PDF) ม.4 (PDF) ม.5 (PDF) ม.6 (PDF)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค)
2558 2557 2556 2555
ประหยัดพลังงาน

               วันแม่แห่งชาติ 2559
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.00-11.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนกันทรารมณ์
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธานในพิธีและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี 2559

               การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.
พิธีเปิดการประชุมที่หอประชุมใหญ่ ประธานในพิธี นายทวี บุญพอ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์

               พิธีเปิดกีฬา สพม.28 ครั้งที่ 6
        โรงเรียนกันทรารมณ์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

               วันสุนทรภู่ 2559
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา
2559 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่
กวีเอกของโลก และฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมแต่งกาย
เลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย ณ เวที K.R. STAR และการแสดงละคร
บนเวที ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่าง เวลา 13.00-15.40น.

               รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
        ฝ่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ งานต่อต้านยาเสพติด ได้จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลกันทรารมย์
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยจัดให้นักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และงดสูบบุหรี่ ในเขตเทศบาลกันทรารมย์

               การอบรมโปรแกรม GSP
        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม
GSP ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียน ม.1 โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างวันที่ 27-28
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 3

               พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
        กิจกรรมยุวกาชาด จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธี นายภาคภูมิ ทวีชัย ร้องผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์

               เยาวชนรักษ์พลังงานและยุวชนประกันภัย
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการเยาวชนรักษ์พลังงาน และโครงการยุวชน
ประกันภัย ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากศูนย์
บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

               รับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 13.30-15.50 น.
ประธานคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม นายภัทธศาสน์ มาสกุล
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

FB/DLIT/Eng

Face Book ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์ Face Book สมาคมศิษย์เก่ากันทรารมณ์ Face Book ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ DLIT Echo English - Basic Englisth mail @ kr.ac.th mail @ kr.ac.th

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

ธรรมใดก็ไม่เกิดถ้าไม่ทำ
สุภาษิตจีน

ข่าวสารในโรงเรียน

· พิธีไหว้ครู
· ค่ายสานฝันครั้งที่ 24
· โครงการอบรมคุณธรรม
· อบรมครูด้านคุณธรรมจริยธรรม
· Open House 2016
· ร่วมแสดงความยินดีนักเรียน ม.6
· รับการประเมิน สพม.28
· พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
· โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
· พิธีเปิดกีฬาวันครู 59
· ทำบุญตักบาตรปีการศึกษา 2558
· กิจกรรมพี่พบน้อง
· กิจกรรมวัน Christmas 2015
· ร่วมแสดงความยินดี
· วันพ่อแห่งชาติ

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 41128485
วันนี้ : 2651
เมื่อวาน : 2234

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com